top of page

Bouwwerk Informatie Model

BIMCentrale Tekening 04.jpg
BIM Algemeen

De BIMCentrale helpt partijen door hoogwaardige kennis in te brengen op het gebied van BIM (Bouwwerk Informatie Model). De basis van onze bouwkundige dienstverlening is het BIM-model; een volledig 3-dimensionaal virtueel model van een gebouwontwerp. Met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van BIM zijn we in staat om bouwprojecten volledig digitaal te ondersteunen: van de technische uitwerking tot aan faalkostenreductie en exploitatiemanagement.

De BIMCentrale helpt alle betrokken partijen om ontwikkelingen op het gebied van BIM door te maken (qua uitvoering en beheer). Ontwikkelingen met betrekking tot de implementatie van BIM in ontwerp- en uitvoeringsprocessen worden door onze mensen vakkundig begeleid.

 

De BIMCentrale stelt zich ten doel om bouwprocessen goedkoper, soepeler en op een hogere kwaliteitsniveau te krijgen.

BIMCentrale Tekening 02.JPG
Energie & Beheer

Investeren in een gebouw is één zaak, exploiteren is een hele andere. Dat blijkt vaak op het moment dat alle beslissingen over de prestaties van een gebouw al zijn genomen en het gebouw is gerealiseerd. Hoe vaak komt het niet voor dat achteraf blijkt dat het best een mooi gebouw geworden is, maar dat als je naar de exploitatie kijkt (schoonmaak, onderhoud en energieprestatie), je de keuzes misschien toch wel anders had gemaakt.

De BIMCentrale heeft software laten ontwikkelen om gedetailleerd te kunnen aangeven hoe een gebouw op het gebied van energie presteert en waar er verbeteringen kunnen worden aangebracht. Natuurlijk wordt dit uitgedrukt in terugverdientijden en de CO2-winst voor het milieu. Deze mogelijkheid bestaat ook voor bestaande gebouwen.

BIMCentrale Tekening 03.JPG
Integraal Ontwerp

Een goed technisch ontwerp is een integraal ontwerp, waarin naast de integratie van constructies en installaties ook andere bouwproducten optimaal verwerkt zijn en waarbij door middel van clash-detectie ontwerpfouten vooraf worden onderkend. De BIMCentrale beschikt niet alleen over onderscheiden BIM-ervaring, maar ook over actuele kennis van bouw- en regelgeving. Daarmee behoort ook de bouwplantoets tot het integrale ontwerp. Dit integrale BIM-ontwerp levert bovendien realistische ramingen en in het kader van duurzaamheid ook nog inzicht in de energieprestatie van het project. 

BIMCentrale Tekening 01.JPG
Visualisatie

Of u nu opdrachtgever bent, aannemer of zelfs architect, u wilt vooraf goed weten hoe uw toekomstige gebouw of omgeving er uit gaat zien. En hoe goed de traditionele tekeningen ook zijn gemaakt; het blijven slechts platte, abstracte en vaak moeilijk te begrijpen weergaven. De BIMCentrale is thuis in het produceren van Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) beelden.

 

Door goede begrijpbare visualisaties te maken kan er draagvlak en begrip gecreëerd worden voor projecten. En de illustratieve beelden, video’s of 360° ervaringen, kunnen op eenvoudige wijze via internet of het mobiele netwerk gedeeld worden.

BIMCentrale Woningbouw 03.jpg
BIM Management

BIM is meer dan alleen maar in drie dimensies tekenen. Omdat een Bouwwerk Informatie Model primair een database is, kan er veel meer informatie over het gebouw verkregen worden dan enkel het ruimtelijk inzicht. Daarvoor is wel een consistente opzet van het model noodzakelijk, met name als er door verschillende partijen aan wordt gewerkt. BIM management kan op dit gebied een zeer behulpzame bijdrage leveren.

Een database moet betrouwbaar zijn en betrouwbaarheid ontstaat pas met een consistente invoer. Is 1% van een database onbetrouwbaar, dan is 100% van de database onbetrouwbaar. BIM-management moet ervoor zorgen dat het model consistent blijft. Dat vergt een goede definiëring van de output en een goede opbouw van de bibliotheek. De BIMCentrale begeleidt u graag als manager bij de opzet van uw BIM-project.

(referentieproject: woningen Heren 5 voor Woning Stichting Den Helder)

bottom of page