top of page

Diensten

Planuitwerking

De uitwerking van een architectonisch ontwerp is niet alleen het verzorgen van de bouwtechnische detaillering. We verzorgen niet alleen kostenramingen, bestekken en inmetingen (3D scans of pointclouds), maar ook digitale visualisaties en uiteraard de indiening van de omgevingsvergunningen.

Bouwmanagement

In de rol van bouwmanagers zorgen we voor een realistische planning en nauwkeurige procesbewaking. We adviseren in alle fasen van het ontwerpproces om de architectonische uitgangspunten realiseerbaar te maken. Jarenlange ervaring in directievoering en kostenmanagement maakt dat we een compleet ontwerpmanagement kunnen aanbieden.

Plantoetsing

Elke planuitwerking wordt getoetst aan de geldende regelgeving voor kwaliteit en veiligheid. U moet hierbij denken aan de toetsing op het bouwbesluit, brandveiligheid en veiligheid op de bouwplaats Als meerdere werkgevers actief zijn op een bouwlocatie, moet er in veel gevallen een Veiligheids- & Gezondheidsplan zijn.

bottom of page